Warsztaty

——

Pracujemy wspólnie, grupowo.

Daję wiedzę, prezentuje konspekt, modeluję, a potem obserwuję co dzieje się między Uczestnikami. Grupy zaczynają uczyć się od siebie, czerpać ze swojego doświadczenia, inspirować, a dzięki nim – ja również.

Lubię energię pracy warsztatowej, jest unikalna dla każdej z grup.

Dla mnie to wyjątkowo ciekawe doświadczenia.

 Obszar 

klient jakub rataj

W ramach współpracy warsztatowej oferuję: 

  • Dopasowanie warsztatu do potrzeb indywidualnych/zespołowych
  • Zaprojektowanie warsztatu wewnętrznego dla Twojego Zespołu
  • Przeprowadzenie warsztatu z danego obszaru osobistego/zawodowego
  • Opracowanie materiałów i skryptów warsztatu
  • Stworzenie ścieżki rozwoju zespołu Trenerskiego
wartosc jakub rataj

Warsztaty mogą mieć wpływ na:

  • Wzbogacenie języka komunikacji o różne style
  • Rozwinięcie umiejętności psychospołecznych poprzez trening „tu i teraz”
  • Poszerzanie wiedzy praktycznej z danej dziedziny
  • Odkrycie indywidualnych/zespołowych zasobów oraz zdobycie wiedzy jak z nich korzystać
  • Rozwój Zespołu w kierunku pożądanym dla działu/organizacji

 Charakterystyka 

ikona warsztaty jakub rataj

Czym jest współpraca warsztatowa?

Warsztaty są charakterystyczną formą pracy, która polega na wykorzystaniu zasobów grupy w celu rozwoju umiejętności, poszerzaniu perspektywy, trenowaniu własnej skuteczności oraz pogłębianiu samoświadomości. 

Celem warsztatu jest rozwój uczestników, wypracowanie zachowań oraz kształtowanie postaw w sposób praktyczny. Forma uczenia się jest oparta o doświadczenie grupy, trenowanie nowych umiejętności oraz weryfikację zdobytej wiedzy. Rezultatem warsztatu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania w danych obszarach. 

Prowadzone przeze mnie warsztaty są realizowane w formie zamkniętej. Oznacza to, że program warsztatu jest indywidualnie dopasowywany do potrzeb Klienta z uwzględnieniem wyznaczonych celów i oczekiwanych rezultatów.

 Specjalizacja 

Warsztaty

Interpersonalne

Warsztaty interpersonalne są realizowane w formie grupowej (8-12 uczestników). Charakteryzują się rozwijaniem kompetencji z zakresu umiejętności psychospołecznych w sposób praktyczny.

Celem warsztatów jest w pierwszej kolejności dostarczenie zestawu narzędzi z obszaru komunikacji międzyludzkiej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, zarządzania sobą w czasie oraz empatii, a następnie ich wykorzystanie i rozwój.

Grupą odbiorców są osoby indywidualne, Zespoły w Organizacji, działy HR.

Warsztaty w ofercie:

•   Asertywność w relacjach interpersonalnych

•   Trening umiejętności miękkich

•   Sztuka empatycznego rozwiązywania konfliktów

•   Inteligencja emocjonalna – praktyka

Warsztaty

Biznesowe

Warsztaty biznesowe są realizowane w formie grupowej (6-10 uczestników lub dla jednego Zespołu), koncentrują się na rozwoju kluczowych umiejętności w sferze biznesowej i zawodowej.

Celem warsztatów jest przekazanie fachowej wiedzy, kształtowanie specjalistycznych kompetencji i umiejętności w zakresie budowania zespołu, komunikacji, kultury feedbacku, tworzenia postaw lidera, pracy z konfliktem w grupie.

Grupą odbiorców są zespoły w Organizacji, działy HR, Przedsiębiorcy i Managerowie.

Warsztaty w ofercie:

              •   Świadomy Manager – rezultaty vs oczekiwania

              •   Trening komunikacji zespołowej

              •   Kompetencje prawdziwego Lidera

              •   Narzędzia coachingowe w pracy Managera

 

Train the

Trainers

Train the Trainers – jest to program składający się z serii warsztatów rozwojowych prowadzonych w formie grupowej (3-6 uczestników). Charakteryzuje się pracą nad pogłębianiem metod uczenia innych oraz rozwijaniem umiejętności trenerskich.

Celem programu TTT jest kształtowanie specjalistycznych kompetencji trenera w zakresie analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia materiałów edukacyjnych, doskonalenia technik szkoleniowo-warsztatowych, tworzenia ewaluacji oraz metod autoprezentacji.

Grupą odbiorców są Trenerzy wewnętrzni lub Pracownicy mający awansować na stanowisko Trenera/Konsultanta/Coacha w Organizacji.

 Szczegóły współpracy 

lokalizacja jakub rataj

Gdzie się

spotkamy?

W celu nawiązania współpracy, zachęcam do skorzystania z opcji kontaktu mailowego z uwzględnieniem informacji na temat szczegółów warsztatu, celów oraz potrzeb.

Kolejnym krokiem będzie wspólna konsultacja online za pośrednictwem aplikacji Skype/Microsoft Teams/WhatsApp. 

Jesteś zainteresowany współpracą warsztatową?

 Pozostałe obszary współpracy 

 Kontakt 

Umów się na bezpłatną sesję konsultacyjną!

telefon jakub rataj
Zadzwoń:

+48 660-279-938