Coaching

——

Jest dla mnie wymianą doświadczeń.

Wszystkie rozwiązania są już w głowie mojego Klienta – moją rolą jest pomoc w ich  odkryciu.

Obserwowanie jak elementy układanki po kolei zaczynają do siebie pasować i tworzyć całość jest wciągające. 

Efekty są na wyciągnięcie ręki.

— Obszar 

klient jakub rataj

Współpracuje z osobami, którzy doświadczają:

 • niskiego poczucia własnej wartości
 • przytłaczającej codzienności i rutyny
 • braku pomysłów na zmianę
 • braku sprecyzowanej drogi do realizacji celu
 • problemów komunikacyjnych z innymi
 • niskiej pewności siebie,
 • niezadowalających relacji z innymi
 • trudności w realizacji zadań zawodowych
wartosc jakub rataj

Coaching może mieć wpływ na:

 • realizację celów biznesowych i osobistych,
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych.
 • efektywniejsze zarządzanie czasem pracy i w życiu osobistym,
 • tworzenie trwałych relacji z innymi,
 • satysfakcję w życiu zawodowym i prywatnym,
 • odnajdywanie własnego potencjału w różnych sferach życia
 • przygotowanie do nowej roli zawodowej,
 • wprowadzanie w życie wzmacniających nawyków
 • nauczenie się wyznaczania celów na przyszłość w oparciu o posiadane zasoby

— charakterystyka 

ikona coaching jakub rataj

Czym jest coaching?

Coaching to forma wsparcia drugiej osoby w podejmowaniu decyzji i działań związanych z realizacją danego celu. Podstawą coachingu jest założenie, że Klient posiada wszystkie potrzebne zasoby do realizacji danego celu w oparciu o wewnętrzne poczucie odpowiedzialności oraz inicjatywę.

Coaching pomaga spojrzeć na wyzwanie lub problem z różnej perspektywy. Coach ma za zadanie odkrycie w Kliencie zasobów wiedzy, które będą pomocne w realizację danego celu, wzmacnianie potencjału, pokonywanie barier. Opiera się na zaufaniu, autentycznej, głębokiej relacji z Klientem i przekonaniu, że najlepsze pomysły i odpowiedzi są jedynie jeszcze nieodkryte przez Klienta.

Relacja coachingowa trwa około 3 – 6 miesięcy, z uwzględnieniem indywidualnego kontraktu wzajemnej współpracy oraz potrzeb indywidualnych/biznesowych.

 Specjalizacja 

Coaching

Indywidualny

Coaching indywidualny bazuje na konfrontacji sytuacji „tu i teraz” z „teraz w przyszłości”. Jest formą rozwojowej pracy „1 na 1”, która wspiera Klienta w dokonaniu wartościowania priorytetów, analizy oczekiwań, precyzowaniu pragnień i celów do realizacji. Poprzez indywidualne podejście, dopasowane do potrzeb i oczekiwań Klienta, sesje coachingowe mogą  wpływać na poprawę jakości życia oraz poczucie satysfakcji.

Budowanie drogi do osiągnięcia celu odbywa się w oparciu o przeformułowaniu przekonań, odkryciu wartości oraz zasobów osobistych, emocjonalnych, zawodowych, i społecznych.

Na coaching indywidualny zapraszam osoby, które potrzebują:

•   poprawić jakość swojego związku z partnerem/partnerką

•   zaprojektować plan działania w kierunku wyznaczonego celu

•   wzmocnić poczucie własnej wartości

•   pokonać wewnętrzne bariery w życiu zawodowym i prywatnym

•   mentalnie przygotować się do nowej roli zawodowej

Coaching

Biznesowy

Biznesowa forma coachingu jest adresowana do Dyrektorów, Managerów (n-1/n-2), Specjalistów, Zespołów sprzedażowych oraz Przedsiębiorców. Bazuje na zwiększeniu efektywności w realizacji celów, kształtowaniu postaw lidera, poszerzaniu kompetencji przywódczych, skutecznym wdrażaniu strategii firmowej, ustalaniu misji, budowaniu marki oraz tworzeniu modelu biznesowego. 

Coaching biznesowy może zostać zrealizowany w relacji trójstronnej między Coachem – Klientem – Organizacją. Jest to  partnerska forma pracy bazująca na bezwarunkowej poufności, wysokim zaangażowaniu każdej ze stron oraz dobrowolnym udziale Klienta/Coacha/Przełożonego. Podczas pierwszego spotkania są ustalane zasady współpracy, diagnoza potrzeb oraz zdefiniowanie celów biznesowych/rozwojowych/indywidualnych. 

Na coaching biznesowy  zapraszam osoby, które potrzebują:

•   zwiększyć efektywność realizacji celów indywidualnych i biznesowych,

•   wzmocnić umiejętności managerskie,

•   zbudować kompetencje lidera,

•   przygotować się do promocji na nowe stanowisko,

•   rozwinąć biznes.

Coaching

Kariery

Coaching kariery jest procesem ukierunkowanym na uświadomienie możliwości odczuwania zadowolenia i satysfakcji z pracy. Jest wsparciem w rozwoju osobistej ścieżki zawodowej, odkrywaniu pasji, wzmacnianiu kompetencji stanowiskowych, określeniu mocnych stron oraz obszarów do zmiany. Sprawdza się również w odkryciu potencjału osób, które jeszcze nie mają skonkretyzowanych planów zawodowych.

Jest formą pracy charakteryzującą się przygotowaniem mentalnym i emocjonalnym do nowej roli zawodowej (awans) lub zaplanowaniu zmiany miejsca pracy zgodnie z osobistymi wartościami i preferencjami. Wspiera również w sytuacji braku planu na ścieżkę kariery. Jest skoncentrowany na osiąganiu celów na bazie indywidualnych potrzeb Klienta.

Coaching Kariery adresuję do osób, które czują brak satysfakcji z wykonywanej pracy, potrzebują zmiany lub przebranżowienia.

Zapraszam również osoby, które potrzebują:

•   zaplanować ścieżkę kariery,

•   odkryć i zdefiniować potrzeby zawodowe,

•   poznać swoje zasoby i rozwijać posiadany potencjał

•   nauczyć mówić się o swoich silnych stronach i osiągnięciach,

•    rozwinąć umiejętności stanowiskowe,

   podjąć decyzję o zmianie pracy.

 Szczegóły współpracy 

lokalizacja jakub rataj

Gdzie się

spotkamy?

Sesje coachingowe prowadzę stacjonarnie w Warszawie oraz online za pośrednictwem aplikacji Skype/Microsoft Teams/WhatsApp.

Jeśli rozważasz nawiązanie współpracy, zapraszam Cię na pierwszą bezpłatną sesję konsultacyjną (Skype) w celu zaprezentowania narzędzi coachingowej, którymi pracuje oraz Twoich oczekiwań i potrzeb odnośnie całego procesu coachingowego.

Jesteś zainteresowany współpracą coachingową?

 Pozostałe obszary współpracy 

 Kontakt 

Umów się na bezpłatną sesję konsultacyjną!

telefon jakub rataj
Zadzwoń:

+48 660-279-938