Psychologia

——

Jest dla mnie nie tylko dziedziną nauki.

W relacji z drugim człowiekiem skupiam się na poznaniu osobistej historii, staram się słuchać i wspierać.

Doświadczanie rozmowy psychologicznej jest czymś, co mnie napędza, uczy oraz pomaga wzrastać.

To nieoceniona wartość.

— Obszar 

klient jakub rataj

Współpracuję z osobami, które doświadczają:

 • trudności w nawiązywaniu relacji z innymi
 • problemów w związku z partnerem/partnerką
 • potrzeby rozwoju umiejętności interpersonalnych
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • lęku przed odrzuceniem
 • nieśmiałości
 • stresu związanego z pracą, konfliktami z innymi
 • nieumiejętności znalezienia i utrzymania pracy
 • napięć, lęków, pustki wewnętrznej, bólu emocjonalnego
 • konfliktu wewnętrznego, zagubienia w sferze osobistej i zawodowej
wartosc jakub rataj

Praca psychologiczna może mieć wpływ na:

 • rozpoznawanie, rozumienie i zarządzanie swoimi emocjami
 • radzenie sobie z lękiem i napięciem
 • zachowanie równowagi emocjonalnej i psychicznej
 • odzyskanie poczucia sprawczości
 • budowanie lepszych relacji z bliskimi
 • poprawę umiejętności komunikacyjnych
 • uzyskanie komfortu psychicznego
 • budowanie pewności siebie
 • poprawę efektywności zawodowej
 • rozumienie swoich motywacji i zachowań

— charakterystyka 

ikona psychologia jakub rataj

Czym jest praca psychologiczna?

Definicja współpracy psychologicznej jest zależna od indywidualnej osoby oraz problemu z jakim się zgłasza. Najszerzej można ją opisać jako towarzyszenie w problemie, trudnościach, pomoc w lepszym funkcjonowaniu, wsparcie w osiągnięciu danego celu.

Nie ma dwóch jednakowych osób z tymi samymi historiami i takiej samej relacji pomiędzy Psychologiem a Klientem. Współpraca tworzy się poprzez słuchanie, rozumienie i ustalanie wspólnych celów i wizji. Jako psycholog staram się być lustrem mojego klienta, wspierać i jak najlepiej dobierać formę pomocy.

W ramach współpracy psychologicznej moim Klientom oferuję konsultacje psychologiczne, wsparcie psychologiczne i interwencję w kryzysie. Każda z tych form odnosi się do innego rodzaju problemów i trudności, bywa też, że zależna jest od konkretnego etapu w życiu klienta.

 Specjalizacja 

Konsultacja 

psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest pierwszą formą pomocy ukierunkowanej na poznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej Klienta, z czym aktualnie się boryka, co  było bodźcem do skorzystania z pomocy psychologicznej. W większości przypadków celem wstępnych konsultacji jest postawienie diagnozy oraz przedstawienie propozycji dalszych metod pracy. Nierzadko jednak zgłoszenie się na konsultację Klienta jest pierwszym w życiu kontaktem z psychologiem i poprzez możliwość powiedzenia o swoich trudnościach jako sama w sobie przynosi ulgę i spokój. 

Zakończeniem konsultacji jest przeważnie propozycja rozpoczęcia terapii w danym nurcie psychoterapeutycznym lub przekierowanie do innego specjalisty.

Konsultacji psychologicznych udzielam osobom dorosłym i młodzieży doświadczającym:

 • poczucia nierozumienia swoich emocji i zachowań
 • trudności w podejmowaniu decyzji
 • chęci głębszego poznania siebie
 • bólu emocjonalnego
 • problematycznej sytuacji osobistej, rodzinnej lub zawodowej 
 • poczucia bezradności

Wsparcie

psychologiczne

Wsparcie psychologiczne jest kierowane do osób, które przeżywają ciężką sytuację życiową powodującą dyskomfort psychiczny, stres, przeciążenie i napięcie emocjonalne, a podejmowane samodzielnie metody radzenia z trudnościami przestały przynosić zamierzony efekt.

Celem wsparcia psychologicznego jest pomoc w przywróceniu stabilności mentalnej i emocjonalnej, wzmacnianie zasobów oraz obniżenie stresu i napięcia.

Wsparcia psychologicznego udzielam osobom dorosłym i młodzieży doświadczającym:

 • rozstania/rozpadu związku
 • poczucia lęku
 • problemów zdrowotnych
 • mobbingu
 • konfliktów w relacjach
 • braku satysfakcji 
 • intensywnego napięcia

Interwencja w

kryzysie

Interwencja w kryzysie charakteryzuje się pracą w zakresie zdrowia psychicznego zmierzającą do odzyskania równowagi wewnętrznej. Jest to forma natychmiastowej pomocy w nagłych przypadkach kryzysu psychicznego. Założeniem jest złagodzenie objawów, które zostały wywołane przez określone, niespodziewane bodźce bądź sytuacje.

Podczas intwerwencji koncentruję się na danym problemie, który powinien zostać jak najszybciej rozwiązany w celu odzyskania poczucia sprawczości i kontroli. Forma interwencji kryzysowej jest z założenia pracą krótkotrwałą mającą na celu powrót do równowagi wewnętrznej.

Interwencji kryzysowej udzielam osobom dorosłym i młodzieży doświadczającym:

 • przemocy fizycznej i psychicznej
 • ciężkiej choroby
 • rozpadu rodziny
 • niespodziewanych wydarzeń losowych
 • śmierci bliskich
 • nagłej utraty pracy

 Szczegóły współpracy 

lokalizacja jakub rataj

Gdzie się

spotkamy?

Usługi psychologiczne świadczę stacjonarnie w Warszawie w Fundacji IKA. Wszysktie konsultacje dla mieszkańców Warszawy realizowane w Fundacji są bezpłatne.

Adres: Fundacja IKA, Chmielna 15/102, Warszawa 00-021

Wsparcie oraz konsultacje psychogiczne prowadzę również w formie online za pośrednictwem aplikacji Skype/Microsoft Teams.

Jesteś zainteresowany współpracą psychologiczną?

 POZOSTAŁE OBSZARY WSPÓŁPRACY 

 Kontakt 

Umów się na bezpłatną sesję konsultacyjną!

telefon jakub rataj
Zadzwoń:

+48 660-279-938